Jag är helt fantastisk.

 
I sista inlämningsuppgiften i svenska så hade jag 23/12 som DL. Eftersom jag är sååå ute i god tid så hade jag tänkt skriva färdigt texten den dagen. Innan det hade jag skrivit ner stödord samt att jag hade en plan.  Men Kitty dog innan jag hann skriva färdigt texten.
 
Men jag antog att läraren inte skulle betygsätta texten ändå förens tidigast 27e om han ens jobbade i mellandagarna. Så natten till 27:e när jag ändå inte kunde sova så satt jag och skrev klart texten. De sista timmarna var jag så trött och visste knappt om det jag skrev lät vettigt. 
 
Strax efter 8 mailade jag texten till läraren och förklarade att min ena kanin dött. Jag skrev också att det hade gjort att texten kanske inte blev så bra som jag hade tänkt och att jag inte kunde lova att det var begripligt utan jag ville bara skicka iväg en text.
 
Jag fick B på den uppgiften! Helt otroligt. Ett B på en text jag skrev när jag var förstörd och trött mitt i natten.
 
 
 
Lärarens kritik:
Du har skrivit en text där du reflekterar och gör sammanfattningar, samt lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya relevanta perspektiv (A) Du återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet. (C)
Dispositionen är tydligt urskiljbar. Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och innehåller goda formuleringar. (A) Jag saknar en rubrik och en inledning där du presenterar ämnet/temat/frågeställningen (även om du har en inledning)
 
Även om jag har fått B på flera uppgifter under 2016 så är det här verkligen min största bedrift.

Kommentera här: